Överflygningsfrekvensdiagram – Fördjupning inom satellitöverflygningsanalys

Författare:

 • Ola Rasmusson
 • Kristofer Nevall
 • Jonatan Westman

Publiceringsdatum: 2022-05-31

Rapportnummer: FOI-R--5296--SE

Sidor: 36

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Flygsystem- och rymdfrågor

Nyckelord:

 • Rymdlägesbild
 • överflygningsanalys
 • rymddomän
 • SÖR
 • militär rymd
 • rymd
 • tillämpad rymdförmåga

Sammanfattning

Sedan 2020 pekar Försvarsmakten ut rymddomänen som en operativ domän jämte mark-, sjö-, luft- och cyberdomänerna. Det innebär att behovet av att förstå och ta hänsyn till den vid operativ planering har ökat väsentligt. Denna rapport bygger vidare på tidigare arbeten vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) gällande analys av satellitöverflygningar, det vill säga de tillfällen en eller flera satelliter kan observera en vald plats. Baserat på öppen bandata för satelliter samt generiska sensormodeller används en kommersiell mjukvara för att ta fram överflygningsdata. Rapporten redogör sedan för två metoder för analys av dessa data samt vilka för- och nackdelar det finns med metoderna. De olika metoderna som presenteras ska ses som kompletterande med olika användningsområden och tidshorisonter. Den ena metoden innebär direkt analys av överflygningsdata baserad på aktuell bandata medan den andra är ett sätt att visualisera en större mängd data fördelat över ett helt år. Detta diagram har vi valt att kalla överflygningsfrekvensdiagram (ÖFD). Genom att grafiskt presentera hur överflygningsfrekvensen för enskilda satelliter och satellitkonstellationer fördelas över ett år i ett ÖFD syftar denna rapport till att bidra med ytterligare dimensioner i förståelsen för rymddomänen.