Biologiska ämnen

FOI arbetar med identifiering, karakterisering och forensik av smittsamma biologiska ämnen.Våra uppdragsgivare inom området är huvudsakligen Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Utrikesdepartementet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra beredskapsmyndigheter, läkemedelsföretag samt olika nationella och internationella forskningsråd och forskningsfonder. Resultaten av forskningen publiceras generellt i öppen litteratur.Kontaktperson

Mats Forsman

Laborator

08-55 50 30 00