Afrika

FOI arbetar med Afrikastudier åt nationella uppdragsgivare som Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet och Försvarsmakten, men även åt internationella organisationer som FN.

Senaste rapporterna

 

Memo Sydsudan

 

Memo | Sydsudan | September 2018

Utmaningar för fred i Sydsudanlänk till annan webbplats

Sara Sörensen


Denna brief presenterar några av de fortsatta utmaningarna för att

uppnå säkerhet och stabilitet i Sydsudan trots ett nytt fredsavtal.

 

 


Still a long way to go: A review of the implementation of UNSCR 1325 by United Nations peacekeepers in Mali

 

Rapport | Mali | Februari 2018

Still a long way to go - A review of the implementation of UNSCR länk till annan webbplats

1325 by United Nations peacekeepers in Mali länk till annan webbplats

Eva Hagström Frisell, Helene Lackenbauer

 

Denna studie utvärderar MINUSMA:s genomförande av FN:s

säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Studien visar att det är en lång väg kvar innan alla delar av

resolutionen är implementerad.


The Second Libyan Civil War - Security Developments During 2016-2017

 

Rapport | Libyen | Februari 2018

The Second Libyan Civil War - Security Developments During 2016-2017 länk till annan webbplats

Mikael Eriksson, Elias Bohman


Denna rapport analyserar säkerhetsutvecklingen i landet under 2016-2017.

Rapporten behandlar huvudkonfliktens dynamik, IS fortsatta närvaro, lokala

konflikter i södra Libyen, migration och pågående fredsförsök av FN och EU.