Afrika

FOI arbetar med Afrikastudier åt nationella uppdragsgivare som Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet och Försvarsmakten, men även åt internationella organisationer som FN.