mouseOver-Middle.png

Studier i afrikansk säkerhet

FOI arbetar idag med Afrikastudier åt nationella uppdragsgivare som Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet och Försvarsmakten, men även åt internationella organisationer som FN.

Utvecklingen och situationen i Afrika, och förändringar i omvärldens relation till afrikanska länder, har lett till ett ökat behov av kunskap om afrikanska säkerhetsfrågor hos Sveriges offentliga aktörer. I Afrika – en kontinent med starkt svenskt engagemang i många utvecklingsländer – finns också ett tydligt politiskt, utvecklings- och säkerhetsrelaterat sammanhang.

 

Vårt huvudfokus är den säkerhetspolitiska utvecklingen i Afrika, inte minst i relation till internationella militära och civila fredsfrämjande insatser - pågående eller potentiella. Förutom generell uppföljning och analys av den afrikanska säkerhetssituationen hanterar vi en stor bredd sakfrågor, exempelvis:

 

  • Land-, region- och aktörsanalyser
  • De framväxande strukturerna för fred och säkerhet i Afrika
  • Externa aktörers intressen och inblandning i afrikanska konfliktområden
  • Konfliktförebyggande åtgärder, säkerhetssektorreform (SSR) och program för avväpning, demobilisering och återintegrering av tidigare stridande (DDR)
  • Erfarenhetssammanställning och utvärdering av internationella insatser i Afrika
  • Interorganisatorisk och civil-militär samordning i multifunktionella insatser
  • Miljö- och hälsoexpertis samt miljöeffekter av internationella insatser i Afrika
  • Samhällelig radikalisering, terrorism och motåtgärder
  • Ekonomisk analys samt analys av råvarutillgångar och –flöden
  • Klimatförändring och dess effekt på säkerhetssituationen


Ladda gärna ner vår broschyr om FOI:s studier i afrikansk säkerhetPDF.