4 september 2014

GD kommenterar medieuppgifter om EDGE

Under några dagar har uppmärksamheten kring programvaran EDGE och hur den underlicensierats varit stor. GD Jan-Olof Lind kommenterar frågan och klargör några fakta.

- Vi har redan initierat en intern genomgång av hur detta ärende hanterats med hjälp av extern resurs. Vi fortsätter vårt interna arbete för att utveckla våra rutiner och styrprocesser.

- Jag har också noterat flera felaktigheter och missförstånd som förekommit i diskussionerna. Det finns bland annat uppgifter i media om att FOI förhandlat med Kina i flera år. Detta är helt fel. Det har aldrig förts några förhandlingar mellan FOI och CAE. År 2009 framfördes en förfrågan från Kina om samarbete mellan FOI och CAE där EDGE skulle användas. FOI sa nej.

- Jag vill också poängtera att ingenting i vår hantering bryter mot vapenembargot. Det är ISP som prövar om en programvara som EDGE är krigsmateriel eller ej, och de har vid upprepade tillfällen konstaterat att så inte är fallet. Det innebär att den version av EDGE som kan återlicensieras, fritt kan licensieras inom eller utom Sverige.