2 oktober 2015

FOI analyserar hur ISAF-deltagandet påverkat Försvarsmakten

Regeringen har gett FOI i uppdrag att analysera hur det svenska deltagandet i Isaf, den internationella styrkan i Afghanistan, under perioden 2002-2014 har påverkat Försvars­makten och den samlade militära förmågan.

Analysuppdraget är ett självständigt komplement till den utvärdering av Sveriges samlade engagemang i Afghanistan som regeringen fattade beslut om den 9 juli med Tone Tingsgård som utredare.

Stora internationella insatser har alltid påverkat Försvars­makten. De kan ha inneburit nya behov av kompetenser och materiel, men också ha förändrat hur Försvarsmakten arbetat, såväl hemma som ute i insatserna.

– Det vi nu ska titta närmare på är hur det långa engage­manget i Afghanistan påverkat den svenska militära förmågan, bl.a. med utgångspunkt i personal- och materiel­frågor, kommenterar Pär Eriksson, forskningsledare vid FOI och den som leder uppdraget. FOI:s breda kompetens är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra uppdraget, och jag och mina kolleger ser fram emot samarbetet med övriga berörda myndigheter.

FOI ska genomföra analysen i dialog med berörda aktörer och uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2016.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.