29 mars 2016

DNA-revolution kommer att förändra våra liv

År 2000 kunde USA:s president Bill Clinton i ett berömt tal berätta att den mänskliga arvsmassan var kartlagd. Sedan dess har utvecklingen gått i rasande takt – inte bara människan utan även djur, natur, virus och mikroorganismer är kartlagda.

Detta är en revolution som kommer att påverka mänskligheten lika mycket som IT eller ångmaskinen. En grupp FOI-forskare har på uppdrag av Försvarsmakten gett ett smakprov på vad det kan leda till i rapporten ”Genomik i vetenskap, samhälle och säkerhet”. Målgruppen är bred.

– Vår primära målgrupp är alla i Myndighetssverige. För vi ser ett område som inte bara kommer att förändra våra liv, utan dessutom är fyllt av etiska, juridiska och sociala överväganden, säger Elisabet Frithz, som tillsammans med Anders Allgardsson och Per Stenberg skrivit rapporten.

Där växer en bild fram av en framtid med stora vetenskapliga landvinningar. För att ta några centrala exempel så:

Kan sjukvården genom att koppla samman DNA-sekvenser med patientjournaler hitta riskgener och därmed riskgrupper.
Kan bekämpning av virussjukdomar som Ebola effektiviseras eftersom DNA-teknik gör det möjligt att snabbt diagnosticera sjukdomen.

Kan polisarbete utvecklas, när ett DNA-prov inte bara kan göra en koppling till en känd identitet, utan också beskriva etniskt ursprung, kroppskonstitution och ansiktsform.

Kan djuravel och växtodling förändras när vi vet vilka gener som ger störst skörd och godaste kött.

Men DNA-teknikens utmanar i många fall etikens gränser. Och när vi kan se företeelser som forskning kring IQ-gener, om framtida möjligheten att skapa intelligenta människor, så anser FOI-forskarna att det är av största vikt att politiker och myndigheter agerar.


– Några menar att vi genom DNA-tekniken kommer att skapa vår egen evolution, något som tidigare varit naturens jobb. Förutom att det ställer etiska frågor, kan vi inte utesluta att naturen slår tillbaka när människan går in och manipulerar ekosystemen. Därför måste samhället sätta gränserna. Och det måste ske fort, för utvecklingen är minst lika snabb som IT-revolutionens, inte minst för att det finns starka ekonomiska intressen inom detta område, säger Elisabet Frithz.

För Försvarsmakten handlar utvecklingen av DNA-tekniken dels om risken för nya, avsevärt farligare, biologiska vapen.

– Men vi berör även de möjligheter som användning av DNA-tekniken ger i jakten på ny personal och för att identifiera avlidna.