18 januari 2018

Att nacka hönan för att varna apan

Asien som nytt maktcentrum och Kinas strategiska vägval diskuteras i Jerker Hellströms anförande från Folk och Försvars Rikskonferens 2018 i Sälen.

Man i soffa

Jerker Hellström under Folk och Försvars (FoF) rikskonferens 2018. Bilden är hämtad från FoF:s webbsändning av seminariet.

 sitt anförande poängterade Jerker Hellström vikten av att basera utrikes- och säkerhets­politik på en djupare förståelse och analys av Kinas strategiska vägval. Han konstaterade att Kina flyttar fram sina positioner i världen och diskuterade hur kommunist­partiet ser på sin omvärld.

Bedömare i Kina anser att västvärlden är på tillbaka­gång och att liberala demokratiska system har spelat ut sin roll. När Kina exporterar sin modell så ersätter en auktoritär partistat de demokratiska systemen i världspolitiken.

Kina statuerar gärna exempel, man "nackar hönan för att varna apan", för att skapa ett klimat där mindre stater ska akta sig för att fatta beslut som skulle kunna uppfattas som provocerande i Peking.

Kommunistpartiet styr också investerings­beslut – och inte längre bara i statliga bolag utan det har också allt större inflytande i privata företag.

Men Jerker Hellström konstaterar också att ingen tjänar på en debatt som präglas av alarmism. Han efterlyser en politik baserad på djupare förståelse av Kinas strategiska vägval, en tydlig strategi och en dos av sunt förnuft.