5 mars 2019

Turkiets Nato-relationer och kontrollen över norra Syrien

I två rapporter beskriver FOI hur Nato-medlemmen Turkiets kontakter med Ryssland ser ut och den kollisionskurs som finns mellan USA och Turkiet i nordöstra Syrien.

Putin och Erdogan

Rysslands president Vladimir Putin and Turkiets president Tayyip Erdogan vid öppnandet av en ny gasledning. Foto: Shutterstock.

I “Turkey's tightrope act: Staying in Nato while warming towards Russia” redogör analytikern Bitte Hammargren för Turkiets balansakt där Ankara söker handlingsutrymme inom Nato samtidigt som kontakterna med Ryssland blir allt tätare, bland annat på den militära sidan.

Läs rapporten

Michael Jonsson, förste forskare, går i sin rapport ”A Compromise between Adversaries? Prospects for a Peaceful Resolution of Control over North-Eastern Syria” igenom hur kontrollen över nordöstra Syrien kan se ut framöver. USA och Turkiet har helt olika syn på vägen framåt.

Läs rapporten