28 november 2023

Nätverk mot allvarlig brottslighet

Under fem års tid var FOI koordinator för EU-projektet EXERTER. Syftet var att koppla samman aktörer i ett europeiskt nätverk med specialister inom säkerhet kring explosivämnen, för att diskutera behov och nya tekniska lösningar för att motverka allvarlig brottslighet.

Jackor med FOI:s och Polismyndighetens logotyper på.

FOI och den svenska Polismyndigheten var två av aktörerna i EXERTER. Foto: FOI.

Dagens samhälle präglas av många olika typer av allvarliga hot som i förlängningen kan påverka alla medborgare. Mot denna bakgrund startade EU-projektet EXERTER 2018.
I EXERTER möttes experter på explosivämnen från 13 medlemsländer för att ta fram lösningsförslag mot terrorism och allvarlig brottslighet. Anneli Ehlerding, forskningsledare på avdelningen för Vapen, skydd och säkerhet på FOI, var projektkoordinator för EXERTER, som avslutades i maj 2023.

– Målet med nätverket var att sammanföra olika aktörer inom området – till exempel tillverkare, forskare, polis och räddningstjänst – för att lyfta behov, rekommendationer och den senaste tekniska utvecklingen inom området, berättar Anneli Ehlerding.

EXERTER fungerade som en brygga för ny teknik mellan utvecklare och polis och andra utövare på fältet, som är inriktade på terroristbekämpning eller andra polisiära uppgifter.

– Vi har informerat och diskuterat hur ny teknik som kommer ut kan användas i olika scenarier. Det kan vara nya produkter på marknaden som polisen kan använda, till exempel drönare eller detektionsutrustning till forensiska undersökningar av brottsplatser, säger Anneli Ehlerding.

Det gällde även omvänt också – att hjälpa produktutvecklare att förstå behoven hos slutanvändaren: Hur ser det egentligen ut på fältet?

– Vi har också diskuterat nya och kommande hot och hur befintlig teknik kan möta dem och vilka behov som finns för detta framöver.

Som koordinator höll Anneli Ehlerding och FOI i trådarna och var inblandade i alla delar av projektet. Mycket har handlat om nätverkande även mot andra projekt och experter. Projektet innefattade 20 partners, men det externa nätverket som var engagerade i FOI:s workshops, webbinarier och konferenser uppgick till runt 300 personer.

– Vi har koordinerat över tio liknande EU-projekt inom forskningen på området de senaste tio åren, så vi har byggt upp ett kontaktnät med olika organisationer i Europa som vi kan samarbeta med. Det har gett oss ett rykte om att vi gör ett bra jobb.

Lite besvärligt blev det dock när covid dök upp mitt i arbetet, men det löste sig ganska bra, menar Anneli Ehlerding.

– Det var förstås en utmaning att bedriva ett nätverkande under covid. Vi fick ställa om och köra ganska mycket webbinarier, virtuella workshops och konferenser. Man kunde heller inte prata om känsliga eller hemliga saker, så vi fick ändra fokus lite.

Det huvudsakliga resultatet av projektet är alla rekommendationer som nätverket gemensamt bidragit till och diskuterat, sammanfattar Anneli Ehlerding:

– På övergripande nivå kan man säga att vi gav rekommendationer om vilken typ av forskning som behövs och vilka regelverk och processer som behöver ses över, till exempel inom standardisering, certifiering och informationsutbyte, säger Anneli Ehlerding.

Och även om projektet nu har avslutats kommer det fortsätta att vara värdefullt för de flesta som deltog, säger hon:

– Det blev ett nätverk där man verkligen bytte erfarenheter av hur man löst olika problem och utmaningar. Även om ingen driver det längre kan det leva vidare och skapa många möjligheter till framtida samarbeten. De personliga kontakterna har gjort att vi fått förtroende för varandra och kan fortsätta att hjälpas åt att byta information.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

Forskningsorganisation, Sverige

Fraunhofer ICT och EMI

Forskningsorganisation, Tyskland

ENEA

Forskningsorganisation, Italien

TNO

Forskningsorganisation, Nederländerna

Tyska federala polisen, BKA

Polismyndighet, Tyskland

INTA

Forskningsorganisation, Spanien

Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering, RGNF

Akademi, Kroatien

Försvarsministeriet, Nederländerna

Försvarsmyndighet, Nederländerna

Nordirländska polisen, PSNI

Polismyndighet, Storbritannien

Military Technical Academi, MTA

Akademi, Rumänien

KEMEA

Forskningsorganisation, Grekland

Interpol

Polismyndighet, Frankrike

Military University of Technology, WAT

Akademi, Polen

Polska federala polisen, KSP

Polismyndighet, Polen

Kroatiska inrikesministeriet, MUP

Myndighet, Kroatien

Rumänska polisen, IGPR

Polismyndighet, Rumänien

Portugisiska inrikesministeriet, PSP

Myndighet, Portugal

Försvarets Forskningsinstitutt, FFI

Forskningsorganisation, Norge

Polismyndigheten

Polismyndighet, Sverige

Spanska inrikesministeriet

Myndighet, Spanien