Bli leverantör till FOI

FOI gör inköp antingen via avtal som vi själva upphandlar eller via Kammarkollegiets ramavtal.

Om du vill bli leverantör till FOI ska du lämna ett anbud i någon av FOI:s upphandlingar, alternativt att FOI avropar från ditt Kammarkollegieavtal. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud. För att anbudet ska kunna antas krävs det att ditt företag eller organisation klarar leverantörskvalificeringen, och att anbudet uppfyller samtliga obligatoriska krav.

Det anbud som antas är det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga på grundval av de i upphandlingen angivna utvärderingsgrunderna.

FOI använder sig av Mercell TendSign som upphandlingsverktyg.

Här kan du se vilka upphandlingar som är pågående för FOI samt sista dag att lämna anbud:

Visa pågående upphandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skapa konto i Mercell TendSign

I Mercell TendSign kan du ta del av upphandlingsdokumenten och lämna anbud. För detta behöver du ha ett konto i Mercell TendSign. Kontot är kostnadsfritt och du skapar den via denna länk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2022-05-20