Upphandling

Varje år gör FOI inköp av varor och tjänster för cirka 250 Mkr. Som offentlig myndighet följer vi de bestämmelser som framgår av lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Målsättningen är att ta tillvara konkurrensen på marknaden och genom detta använda de skattemedel som finansierar verksamheten på bästa sätt.

White table with paper contract detail and empty space to sign authorized signature, props with glasses and ink pen, copy space on the left