Säkerhetsskyddsavtal

FOI arbetar med verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med säkerhets­skydd menas bland annat skydd av uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet. Sådana uppgifter kallas säkerhets­skydds­klassificerade uppgifter.

När säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter förekommer i samband med upphandling krävs ibland att leverantören ingår ett säkerhetsskyddsavtal med FOI. Denna process benämns säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal och förkortas SUA. Säkerhetsskyddsavtal benämns ibland ”SUA-avtal”.

Ansvaret för säkerhetsskyddet har den som är verksamhetsansvarig, oavsett om den skyddsvärda uppgiften hanteras av egen organisation eller genom köpt tjänst.

Ett SUA-avtal kan upprättas på nivå 1 – 3 beroende på om leverantören kan få tillgång till säkerhets­skydds­klassificerade uppgifter, vilken säkerhets­skydds­klass uppgifterna har och var leverantören kan få tillgång till uppgifterna.

Senast uppdaterad: 2024-05-29