Kontakt

Cyberförsvar och ledningsteknik

Avdelningen Cyberförsvar och ledningsteknik bedriver sin verksamhet inom forskningsområdena Sensorer och signaturanpassning, Ledningsteknologi samt Informationssäkerhet. Avdelningens verksamhet stödjer cyberförsvar och cybersäkerhet, socioteknisk ledningssystemsutveckling, sensordataanalys, sensorfusion och beslutsstödsystem.

Tre medarbetare har ett möte framför dataskärmar

Verksamheten bygger kunskap om informationshantering i våra uppdragsgivares ledningsfunktioner utgående från att en motståndare försöker försvåra eller omöjliggöra dem. Kunskapstillämpningen stödjer Försvarsmakten att erhålla effektiv ledningsförmåga i utmanande förhållanden.

Avdelningen består av de sex enheterna Cyberförsvar, Cyberträningscentrum, Beslutsstödsystem, Människa teknik organisation, Sensordataanalys samt Sensornätverk och multisensorfusion.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-03-12