Kontakt

Försvarsteknik

Försvarsteknik skapar, värderar och förmedlar kunskap och teknik för att värdera och hantera risker och sårbarheter. Vår forskning stöder totalförsvaret och våra övergripande ansvars­områden är Simulering för säkerhet och väpnad konflikt, Flyg- och rymdsystem, Under­vattenssystem samt Beslutsstödssystem.

Två personer diskuterar vid en karta

Avdelningen har en stark position såväl nationellt som internationellt. Den stora kompetensbredden och ett väl utvecklat internationellt nätverk ger en unik förmåga att lösa många problem inom forskning och teknikutveckling, från komponentnivå till hög systemnivå. Forskningen ökar användarens förmåga att förstå och omsätta tillgänglig information i effektiva beslut. Resultaten används både av Försvarsmakten och av det civila samhället.

Genom ett väl utbyggt samarbete mellan enheterna och med övriga avdelningar genomför avdelningen studier och värderingar av vapensystem, och utvecklar avancerade mjukvarumodeller av vapen för användning i både studier och simulatorträning.

Avdelningens verksamhet stödjer på olika sätt arbetet för att minska samhällets sårbarhet. Vi arbetar både med konkreta problemställningar och med mer abstrakta hot som till exempel analyser av våldsbejakande extremism.

Inom området undervattensteknik bedrivs världsledande forskning till stöd för bland annat det svenska ubåtssystemet. För att utveckla såväl framtidens flygplan som att stödja Gripensystemet forskar vi kring flygsystem.

Avdelningen förfogar över avancerade och unika resurser för såväl små- som storskaliga experiment och har möjlighet att utföra stora beräkningar. Flygvapnets LuftstridsSimulerings Center (FLSC) där piloter, flygstridsledare och besluts­fattande personal kan prova framtida scenarier i bemannade simuleringar är en uppskattad del av avdelningens direkt­kontakt med Försvarsmakten.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2022-09-06