Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Ledning

Jens Mattsson är myndighetschef vid FOI och leder myndighetens dagliga arbete på uppdrag av regeringen och i enlighet med styrelsens direktiv och riktlinjer. 

Vikarierande generaldirektör

Ledningsgruppen består av:

Jens Mattsson

Generaldirektör

Anna-Lena Österborg

Överdirektör

Matts Gustavsson

Försvars- och säkerhetssystem

Lars Höstbeck

Försvarsanalys

Christian Jönsson

Ledningssystem

Susanne Moberg

Forskningsstöd

Åsa Scott

CBRN-skydd och säkerhet

Senast uppdaterad: 2019-08-12