Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Ledningsgrupp

I FOI:s ledningsgrupp ingår generaldirektören, överdirektören, ekonomidirektör, planeringsdirektör samt avdelningschefer.

FOI:s ledningsgrupp kan nås via växelnummret 08-555 030 00.

Anna-Lena Österborg

Jens Mattsson, generaldirektör, FOI

Anna-Lena Österborg

Anna-Lena Österborg, överdirektör, FOI

Maria Lignell Jakobsson

Maria Lignell Jakobsson, planerings­direktör, FOI

Åsa Scott

Åsa Scott, avdelningschef CBRN-skydd och säkerhet, FOI

Matts Gustavsson

Matts Gustavsson, avdelningschef, Försvars- och säkerhetssystem, FOI

Lars Höstbeck

Lars Höstbeck, avdelningschef, Försvarsanalys, FOI

Christian Jönsson

Christian Jönsson, avdelnings­chef, Ledningssystem, FOI 

Susanne Moberg

Susanne Moberg, avdelningsschef, Forskningsstöd, FOI

Senast uppdaterad: 2019-09-30