Sök
Stäng
Meny
Site Page

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Styrelse

Ledamöterna till FOI:s styrelse förordnas till sina uppdrag efter beslut från regeringen.


Styrelseordförande

Yvonne Gustafsson

 

Ordförande i styrelsen för Riksgälden och ledamot i Finanspolitiska rådets styrelse

Styrelseordförande, vice

Eva Lindencrona

 

Fv Direktör

Ledamöter

Jan-Olof Lind

 

Generaldirektör, FOI

Hans Hentzell

Verkställande direktör, Swedish ICT Research

Mats Leijon

Professor, Uppsala universitet

Helena Thunander Holmstedt

Ekonomidirektör, Försvarsmakten

Personalrepresentanter

Mattias Liefvendahl


Saco-S

Eva Larsson

OFR/ST

Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.