New Energetics Workshop (NEW)

Totalförsvarets forskningsintitut (FOI) och EURENCO Bofors AB organiserar New Energetics Workshop (NEW) om energetiska material. Datum för nästa workshop är ännu inte beslutade.

Senast uppdaterad: 2024-04-16