Marinens handbok i övningsanalys

Författare:

 • Berg Anna-Lena
 • Ranhagen Olof

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0532--SE

Sidor: 70

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • övningsanalys
 • marinen
 • uppföljning
 • datorverktyg
 • modeller
 • effektmått
 • informationsinsamling
 • debriefing
 • rekonstruktion
 • operationsanalys
 • observatörer
 • utvärdering
 • navy
 • exercise evaluation
 • computer tools
 • measure of effectiveness
 • debriefing
 • reconstruction
 • operation analysis observers
 • evaluation
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Övningsanalys syftar inom taktikområdet till att ge input till den förbandsnära taktikanpassningsprocessen samt det mer centrala taktikutvecklingsarbetet. Arbetet med övningsanalys kan delas upp i fyra faser,: förberedelsefas, genomförandefas, analysfas samt delgivningsfas. För att kunna genomföra övningsanalyser krävs data och information. Detta kan erhållas från två typer av källor, Människa och Maskin, som ger olika former av leveranser, exempelvis bilder, enkäter, positionsdata och signalmeddelanden. Som ett stöd till analysarbetet finns ett antal datorverktyg för insamling, rekonstruktion och konvertering, analys samt simulering.