Prov i Kvarn med passiva och aktiva optroniska sensorsystem

Författare:

 • Svensson Thomas
 • Larsson Håkan
 • Klasén Lena
 • Henriksson Markus
 • Carlsson Tomas
 • Nedgårds Ingvar
 • Letalick Dietmar
 • Elmquist Magnus
 • Carlsson Göran
 • Cronström Staffan

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0740--SE

Sidor: 98

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • multisensor
 • multispektral avbildning
 • grindad avbildning
 • laser radar
 • vibrometri
 • väderparametrar
 • turbulensmodellering
 • multispectral imaging
 • gated viewing
 • vibrometry
 • atmosphere
 • turbulence modelling

Sammanfattning

I det nätverksbaserade försvaret (NBF) kommer snabbt och effektivt utnyttjande av information att vara centralt. För att kunna klara algoritmutveckling krävs datainsamling i realistiska scenarier. Insamling av sådana data skedde i Kvarnområdet utanför Linköping den 2-3 maj år 2002, då en samregistrering mot en stridsvagn T72 med aktiva och passiva system genomfördes. Insamlade data kommer att användas för utvärdering av multisensorsystem och avser att visa den ökade förmåga som kan erhållas genom att kombinera multi/hyperspektrala system och laserradarsystem mot dolda och kamouflerade mål. Mätningen utgör underlag för att värdera aktiva och passiva systems förmåga att under varierade betingelser registrera mål och bakgrund i en scen. Parametrar som varierades var avståndet (150 m -1905 m), aspektvinkel, driftstatus (kall, varm, varm med motor igång) och ljusförhållande (registrering dag, kväll eller natt). Även vädret kom att ingå som en parameter eftersom det under de två mätdagama skiftade mellan soligt och klart väder till regn och dålig sikt. Medverkande system var en multispektral IR-kamera, en QWIP-kamera, Optech ILRIS-3D laserradar, ett vibrometri-system och ett försökssystem för grindad avbildning. Dessutom ingick system för positioneringsuppmätning (GPS och avståndsmätare), en väderstation för registrering av väderparametrar samt en scintillometer för registrering av atmosfärisk turbulens. Tidssynkronisering gjordes av samtliga ingående mätsystem. Turbulensnivån modellerades utifrån insamlade väderparametrar. Överenstämmelsen mellan modellerad turbulensnivå och med scintillometer uppmätt turbulensnivå var god.