Laser based 3-D imaging new capabilities for optical sensing

Författare:

 • Steinvall Ove
 • Carlsson Thomas
 • Grönvall Christina
 • Larsson Håkan
 • Andersson Pierre
 • Klasén Lena

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0856--SE

Sidor: 104

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • laser radar
 • lasersensor
 • 3D avbildning
 • måligenkänning
 • målidentifiering
 • lasermottagare
 • 3D FPA
 • 3D fokalplanearrayer
 • slutfasstyrning
 • 3D signalbehandling
 • laser sensing
 • 3D imaging
 • target recognition
 • target identification
 • laser receivers
 • 3D focal plane arrays
 • terminal guidance
 • 3D processing

Sammanfattning

Vi lever i en 3 dimensionell värld. Möjligheten att avbilda denna med cm upplösning och i full videotakt kommer att revolutionera många militära och civila tillämpningar. Många tillämpningar finns inom robotik, terrängvisualisering, förstärkt verklighet, spaning och måligenkänning, vapenstyrning inkluderande träffpunktsbestämning och många fler. Det framtida nätverksbaserade försvaret kommer att kräva högupplösta geo-data för gemensam lägesbild, för uppdragsplanering, sensorfusion och telekrig samt kommunikation. En mycket intressant förmåga för högupplöst 3 D avbildning utgör möjligheten att se genom tät kamouflering och tät vegetation. Den ultimata lösningen för laseravbildning kan vara en lösning baserad på ett laserskott och full 3 D bild mha av en avstånds- och intensitetskännande fokalplanearray. Denna rapport diskuterar teknisk status hos 3 D fokalplanearrayer och liknande koncept samt deras tillämpningar, bl a för långräckviddig spaning och slutfasstyrning. Vi beskriver teknologi som återfinns i öppen litteratur, men ger även exempel på aktiviteter kring 3 D avbildning på FOI. Förhoppningsvis kan vi övertyga läsaren om områdets vikt och betydelse. Några rekommendationer för framtida planering ges.