Reflections on Operational Analysis in Exercise COJA 03

Författare:

 • Moberg Henrik

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0874--SE

Sidor: 24

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • operationsanalys
 • OA
 • övning
 • CJTF
 • NATO
 • Pff
 • FOI i fält
 • operational analysis
 • operations research
 • exercise
 • CPX
 • OR
 • PfP
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Co-operative Jaguar 2003 (COJA 03) hölls vid Karups flygbas i Danmark mellan den 24 mars och 4 april 2003. COJA 03 var en Nato/Pff stabsövning. Sverige hade 29 platser i övningen, varav en plats i OA-gruppen. OA-gruppen var en enhet i stabsledningen, och därmed direkt ansvarig inför befälhavaren, men svarade och lydde under stabschefen. Typen på flera OA-uppgifter gör att det är svårt att passa in dem i en övning. Många uppgifter löper över tiden och skulle i en riktig operation lösas under lång tid, t.ex. datainsamling och statistiska undersökningar. I detta avseende bör OA-gruppen under en övning mer koncentrera sig på hur ett problem bör lösas, än att fullt ut lösa uppgiften. Denna rapport fokuserar på OA-gruppen i COJA 03. Det första kapitlet ger en kort beskrivning av övningen och scenariot. Sedan beskrivs hur OA-gruppen arbetade, med exempel på hur vissa problem löstes. Sist ges några reflektioner på operationsanalys under en övning.