Förstudie avseende förslag till integrerad lednings och skyddsfunktion för preventiv och operativ krishantering

Författare:

 • Jungert Erland
 • Derefeldt Gunilla
 • Hallberg Jonas
 • Hallberg Niklas
 • Hunstad Amund
 • Thurén Ronny
 • Albinsson Pär-Anders
 • Holmberg Martin
 • Sidenbladh Hedvig
 • Stenumgaard Peter
 • Worm Arne
 • Ånäs Per

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1183--SE

Sidor: 68

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ledningssystem
 • krishantering
 • skydd
 • hot
 • command and control
 • crisis mangagement
 • protection
 • threat

Sammanfattning

Detta arbetet är en förstudie som beskriver ett förslag till ledningsfunktion för preventiv och operativ krishantering. Ledningsfunktionen föreslås bli baserad på en ledningsmodell som omfattar metoder för datainsamling, upptäckt, identifiering, bedömning och hantering av olika hot. Sådana hot skall med stöd av ledningssystemet genom analys kunna kopplas till andra existerande hot så att en sammanhängande hotbild kan byggas upp. Detta skall ske genom att man kan identifiera och bygga upp kedjor av potentiella hotfragment. Således, skall det med utgångspunkt från ledningsmodellen vara möjligt att beskriva och utveckla ett ledningssystem med dessa förmågor. Systemet måste också kunna utnyttjas för ledning i operativt syfte vilket avser förmågan att på högre systemnivå kunna leda arbetet med att avvärja eller åtminstone begränsa konsekvenserna av kriser. För att möjliggöra detta kommer metoder för samarbete och kommunikation mellan berörda myndigheter att krävas. Andra aspekter som måste beaktas i detta arbete utgör bl a IT-säkerhet, människa-systeminteraktion samt olika typer av beslutsstödsfunktioner.