Kommunikationskanalen i urban miljö - beskrivning av MIMO-konceptet och RUSK kanalsond

Författare:

 • Waern Åsa
 • Lundborg Bengt
 • Eriksson Gunnar
 • Alexandersson Mikael

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1200--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • vågutbredning i stadsmiljö
 • MIMO-system
 • RUSK kanalsond
 • mätningar
 • wave propagation in urban environments
 • MIMO systems
 • RUSK channel sounder

Sammanfattning

Militära operationer kommer i framtiden sannolikt att i allt större omfattning genomföras i urbana miljöer. Radiosystemen som används måste vara robusta och oberoende av en fast fungerande infrastruktur. Detta gäller även kommunikationssystemen för de civila myndigheter som har funktioner inom totalförsvaret. För att möta behovet av nya kunskaper avseende radiovågutbredning i urbana miljöer har ett samarbete med Lunds tekniska högskola, LTH, inletts avseende kanalmätningar med en MIMOkanalsond (Multiple Input - Multiple Output). Med detta mätsystem kan radiokanalen karakteriseras inom tre olika frekvensband som kommer att få stor betydelse för framtida militära och civila radiosystem. Mätresultaten kan användas för att bygga och verifiera kanalmodeller för radiosystem med avancerade antennsystem. Det aktuella mätsystemet planeras att levereras till LTH under våren 2004 och denna rapport syftar till att beskriva systemet och hur det kan användas.