Utveckling av system med temperatursensorer

Författare:

  • Stensson Göran
  • Ståhlsten Torbjörn

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1222--SE

Sidor: 11

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Temperatursensor
  • temperaturprofil
  • ljudhastighet
  • undervattensteknik
  • temperature sensors
  • temperature profile
  • sound velocity

Sammanfattning

I projektet har en temperatursensorkedja för mätning av temperaturprofiler i vatten utvecklats. Långtidsprovningen har efter 3 månader visat god funktionssäkerhet (mars 2004). Tillverkning av olika enheter har gjorts av olika svenska industriföretag samt vid FOI verkstad. Systemet består av fyra delar; en 50 m kedja med 100 temperatursensorer, en undervattensenhet med processor, en UVkabel till land och en landenhet för kraftförsörjning, datainsamling och resultatvisualisering. Kedjan ger kontinuerligt en profil av temperaturen i en vattenvolym och är lätt flyttbar till ett önskat försöks- eller mätningsområde.