Kravhantering för FMA

Författare:

  • Hallberg Niklas
  • Lindell Per-Ola
  • Pilemalm Sofie
  • Andersson Maria
  • Ericson Leni

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1503--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • kravhanteringsprocess
  • FMA
  • requirements engineering process

Sammanfattning

Försvarsmakten satsar stora resurser på utveckling av informationssystem, såväl av nya som uppdateringar av befintliga system. Svårigheter med att utveckla rätt system, till rätt pris och i rätt tid är sedan länge ett välkänt fenomen, orsakat bland annat av bristfällig kravhantering. Utvecklingen av en arkitektur ställer större krav på en adekvat kravhantering än vad andra typer av informationssystem gör. Anledningen är att en arkitektur är svårare och mer resurskrävande att modifiera då den väl har blivit införd. Syftet med denna rapport är att ge underlag för utveckling av ett stöd för kravhantering för FMA. Underlaget består av fyra delar: en kravhanteringsprocess, en modell för att beskriva krav, ett datorstöd för kravhantering, och en process för att identifiera nya och validera befintliga arkitekturkrav. Kravhanteringsprocessen består av de tre delprocesserna verksamhetsanalys, behovsanalys och kravanalys. Modellen beskriver krav, kravattribut samt relationer till källor och behov. Datorstödet skall hantera intressenter, källor, behov, krav, samt stödja prioritering av behov och krav, visualisera krav och generera rapporter. Process för att identifiera nya och validera befintliga arkitekturkrav baseras på scenarion och prototyper, som utformats i det verksamhetsnära utvecklingsarbetet.