Principer för en styrbar Salisbury-screen

Författare:

  • Ousbäck Jan-Olof

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1598--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • radarabsorbent
  • SAT
  • signaturmaterial
  • radar absorbers
  • signature control
  • signature materials

Sammanfattning

Rapporten redovisar principer för en styrbar Salisbury-screen, baserad på en ledande polymer PEDOT:PSS, (polyethylenedioxythiophene:polystyrenesulfonate) som ett tunt förlustskikt. Två andra förlustskikt, ett kretsanalogt skikt och ett PIN-diodbaserat fasskiftande skikt presenteras också. Några intressanta experimentella mätningar på PEDOT:PSS:s permittivitet inom mikrovågsområdet redovisas också. Studien visar på stor potential för att utveckla styrbara radarabsorbenter.