CNA-scenarier ur ett tekniskt perspektiv

Författare:

  • Wedlin Mikael

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1620--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Syftet med denna rapport och försöket att formulera scenarier på en teknisk nivå, är att den skall utgöra underlag i det fortsatta arbetet med inriktning av projektet samt att användas i interna workshops och i referens/styrgruppsarbete. Det är också författarens förhoppning att vi med hjälp av denna ansats skall kunna koppla försvarsmaktens typscenarier och andra liknande arbeten till innehållet i forskningen på vår tekniska nivå. Här kan man dock konstatera att vi fortfarande har långt kvar. Man kan också i viss mån använda rapporten som underlag vid diskussioner om vad IT-krigföring är och om de mekanismer som beskrivs i denna rapport är rimliga antaganden om en trolig framtid.