Modellering av störd radaroperatör i EWSim

Författare:

 • Nordin Morgan
 • Klum Peter
 • Berggrund Ulf

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1720--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • radarsimulering
 • störsimulering
 • modellering
 • operatör
 • radar simulation
 • ECM simulation
 • modelling
 • operator
 • jam

Sammanfattning

Inom FoT-projektet duellsimulering telekrig pågår arbete med att ta fram en modell av radaroperatör i störd miljö inom ramen för utvecklingen av simuleringsmiljön EWSim. Denna rapport beskriver läget av arbetet med modellen samt ett inledande test för att studera hur radaroperatörer agerar i olika situationer. Resultaten av testet pekar som väntat på att operatörens agerande påverkas av störning. Vidare ser man att scenariernas uppbyggnad och att kännedom om användargränssnittet har betydelse för agerandet hos operatören. Information som gavs till operatören innan scenariet var viktig, då operatörens agerande speglar förväntningar utifrån den givna informationen. För att göra en modell av en radaroperatör i störd miljö krävs det att man tar hänsyn till många aspekter. Radarmodellen som har använts behöver utvecklas till att innehålla fler funktioner, fler störformer bör användas, mer tester med vana radaroperatörer bör göras, man bör studera reglementsenliga handlingsalternativ som en radaroperatör har att gå efter samt studera radaroperatörer i arbete under övning. I denna rapport presenteras ett arbete som påbörjats för att lägga grunden till modelleringen av störda radaroperatörer.