Kina i ett tjugoårsperspektiv

Författare:

 • Kiesow Ingolf

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1927--SE

Sidor: 82

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Stabilitet
 • nationalism
 • multilateralism
 • försvarsmakt
 • kärnvapen
 • tillväxt
 • energi
 • demokrati
 • stability
 • nationalism
 • multilateralism
 • defence force
 • neclear weapons
 • growth
 • energy
 • democracy

Sammanfattning

Frågor: Har Kina påverkats i grunden av globaliseringen och öppnandet av landet genom WTO-anslutningen och de ekonomiska reformerna? Har dess inställning till omvärlden förbytts i samarbetsvilja och inordnande i det internationella samfundet eller tvärtom använt sina ekonomiska resurser till att skaffa sig militär styrka? Svar: Kina har accepterat att handla efter internationella spelregler mera sofistikerat, men använder också större resurser på militär upprustning. Demokratin inte fått bättre fotfäste. Nationalismen snarast starkare. Följande frågor mest relevanta att följa: Hur länge kan den ekonomiska tillväxten fortsätta, och kan det åstadkommas lösningar på de sociala problem som följer med den? Leder tillväxten och den ökade kontaktytan med omvärlden till demokrati? Påverkar detta i sin tur kineserna i en mindre nationalistisk riktning? Kan Kina lösa sina råvarubehov utan att få problem med andra länder? Är satsningen på militära resurser övergående eller skall den tydas som en vilja att använda dem? Kan Kina lösa sina tvister med USA och Japan? Hur skall Europa ställa sig till USA:s önskemål om samverkan i Asien?