Verksamhetsmodell Ledningsplats

Författare:

 • Stenius Joakim

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1989--SE

Sidor: 69

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • VUM-LS
 • verksamhetsmodell
 • verksamhetsbeskrivning
 • verksamhetsanvändningsfall
 • UML
 • ledningsplats
 • ledningsprocess
 • IDC2
 • business description
 • business model
 • business use case description
 • UML
 • command and control center
 • integrated dynamic command and control

Sammanfattning

Försvarsmaktens omställning från ett traditionellt invasionsförsvar till ett flexibelt nätverksbaserat insatsförsvar innebär att de olika vapenslagen i högre omsträckning kommer att samverka inom en insats. Det medför att framtida ledning från ledningsplats ska ha förmågan att leda både mark-, luft-, och sjöstridskrafter samt att kunna samverka med resurser från det civila samhället. Arbetsgruppen RIL FM LP specificerar de behov och krav som Försvarsmaktens framtida ledningsplatser ska tillgodose för att utgöra ett stöd för effektiv militär ledning. I arbetet med att identifiera behov och krav kan en verksamhetsmodell stödja utvecklingsprocessen. Detta dokument beskriver den verksamhet som sker på en ledningsplats och då i huvudsak de ledningsmetoder som ingår i "Integrated Dynamic Command & Control" (IDC2) vilka utvecklas inom projektet Ledsyst M. Modellen är framtagen av en projektgrupp bestående av verksamhetsföreträdare från Försvarsmakten och Försvarshögskolan med stöd av kompetens från FOI.