Explosives detection - a technology inventory

Författare:

 • Wallin Sara
 • Pettersson Anna
 • Brandner Birgit
 • Eldsäter Carina
 • Holmgren Erik

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2030--SE

Sidor: 86

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Explosivämnesdetektion
 • översikt
 • bulk
 • trace
 • avståndsdetektion
 • framtida tekniker
 • explosives detection
 • review
 • bulk
 • trace
 • remote
 • emerging technologies

Sammanfattning

Denna rapport redovisar en litteraturstudie om metoder för explosivämnesdetektion - sensorer dör bulk och spårmängdsdetektion liksom avståndstekniker. Provinsamling för spårmängdsdetektion är av yttersta vikt för en komplett översikt, men är inte en prioriterad del av denna studie. Rapporten strävar efter att inte bara behandla existerande tekniker utan även nya tekniker under utveckling och tekniker med möjlig framtida potential för explosivämnesdetektion. Området är dock så stort att sammanställningen säkerligen inte kan kallas komplett på något sätt.