Stödverktyg för SEMARK-konceptet, underlag och metodik

Författare:

 • Per Grahn
 • Tomas Chevalier
 • Peter Follo
 • Robert Forsgren
 • Gustav Happalahit
 • Hans Habberstad
 • Morgan Ulvklo
 • Jörgen Karlholm
 • Johan Rasmusson

Publiceringsdatum: 2008-08-19

Rapportnummer: FOI-R--2526--SE

Sidor: 64

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • markmålspaning
 • samverkande sensorer
 • multisensor
 • beslutstöd
 • prestandamått
 • invisning
 • sensorstyrning
 • sensorplanering
 • simulering

Sammanfattning

Den här rapporten ska ses som en första inventering eller kravspecifikation över de stödsystem som SEMARK-konceptet behöver för att uppnå full effekt. Vi beskriver stödsystemen i termer av lägesbild, planering, genomförande, uppföljning, simulering samt allmänna synpunkter på utformningen. Enkla planeringsverktyg skulle kunna åstadkommas relativt snabbt och göra en stor nytta på användarnivå. Vägen framåt är däremot lång eftersom man förenklar komplexa samband som hela tiden behöver verifieras. Dessa stödsystem bygger på olika metodiker, där vi försökt att beskriva sådan metodik som har stor inverkan på sensorerna och deras användning. Vi beskriver därför prestandamått, invisning, sensorstyrning, modellering, simulering samt beslutsmetodik.