Det kaukasiska lackmustestet: konsekvenser och lärdomar av det rysk-georgiska kriget i augusti 2008

Författare:

 • Robert Larsson

Publiceringsdatum: 2008-09-11

Rapportnummer: FOI-R--2563--SE

Sidor: 155

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ryssland
 • Georgien
 • Sydossetien
 • Abchazien
 • OSS
 • USA
 • Kina
 • Japan
 • Mellanöstern
 • Nato
 • EU
 • FN
 • folkrätt
 • säkerhetspolitik
 • krig
 • militära insatser
 • ekonomi
 • energi
 • strategi
 • geopolitik
 • internationella relationer

Sammanfattning

Kriget mellan Georgien och Ryssland i augusti 2008 har i grunden förändrat spelplanen för internationella relationer och efterspelet kommer att få stora efterdyningar på en rad områden. Syftet med föreliggande studie är att analysera ett antal centrala aspekter och konsekvenser av kriget. Målet är att snabbt samla ihop ett öppet källmaterial för att dra ett antal tentativa slutsatser om vad kriget kan leda till för regionen och för omvärlden. Den viktigaste övergripande slutsatsen är att Rysslands agerande har tvingat fram en långtgående omvärdering av den rådande världsordningen. Detta kommer att leda till omvälvande policyförändringar och åtgärder på olika nivåer för att aktörerna skall kunna hantera den nya världsordning som nu snabbt håller på att utmejslas. Världssamfundets problem och utmaningar har hamnat i blixtbelysning, och de svar som tvingas fram av Rysslands vägval ger en tidig indikation på den nya världsordningens karaktär och funktionssätt.