Slutrapport för SDR - Semantikbaserat Distribuerat Resursbibliotek

Författare:

 • Marianela Garcia Lozano
 • Farshad Moradi
 • Edward Tjörnhammar

Publiceringsdatum: 2009-01-09

Rapportnummer: FOI-R--2608--SE

Sidor: 48

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • SDR
 • semantik
 • distribuerade system
 • resursbibliotek
 • lagring
 • robusthet
 • skalbarhet
 • DHT
 • Hashtabell
 • grids
 • ontologi
 • RDF
 • SPARQL
 • STIL
 • modellbaserad förmågeutveckling

Sammanfattning

SDR är förkortningen för ett Semantikbaserat distribuerat resursbibliotek. Det är en distribuerad infrastruktur med vars hjälp olika organisationer och grupper skall kunna dela med sig och utnyttja varandras resurser. Resurserserna kan vara heterogena och vara allt från projektrelaterade ler, simuleringskomponenter, sensordata till utdelade datorer som fungerar som beräkningsresurser. Infrastrukturen är en hybridlösning mellan en indextjänst, ett lsystem och ett middleware. Den bygger på en blandning av tekniker från P2P, Grid och Semantic Webb. Användningsområdena för SDR är många och vi har pekat på några i denna rapport (t.ex. Modellbaserad förmågeuveckling). SDR är också namnet på ett två-årigt projekt som har löpt under verksamhetsåren 2007-2008. Det har bedrivits inom ramen för FoT-området Modellering och Simulering. Denna rapport beskriver projektet och verksamheten som bedrivits, infrastrukturen och dess ingående komponenter samt de samarbeten och resultat som erhållits. Rapporten avslutas med dels en sammanfattning och diskussion av de frågeställningar som framkommit under projektets gång, dels en titt på framtiden och de planer som nns på fortsättning.