Telekommunikationer för operationer i urban miljö - Slutrapport

Författare:

  • Lars Ahlin
  • Fredrik Kullander
  • Sara Linder
  • Hugo Tullberg
  • Åsa Waern
  • Kia Wilkundh

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2643--SE

Sidor: 56

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Taktisk kommunikation
  • radio
  • MIMO
  • kanalmodell

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att sammanfatta och avrapportera verksamheten inom projektet "telekommunikationer för operationer i urban miljö (TURBAN)". Inom projektet har målet varit att visa på möjliga kommunikationslösningar för taktisk kommunikation i stadsmiljö. MIMO-tekniker har studerats speciellt eftersom tekniken ger möjlighet till hög kapacitet i traditionellt sett besvärliga kommunikationsmiljöer. MIMO-kanalmätningar har genomförts och analyserats för att kartlägga MIMO-kanalen i stadsmiljö och kunna påvisa möjliga kapacitetsvinster. Några utvalda systemaspekter hos kommunikationssystem har också undersökts, exempelvis hur separationen mellan antennelement påverkar kapaciteten i ettMIMO-system, hur adaptiv modulation och kodning bör designas för ett OFDM-system och vilka för och nackdelar som finns vid cross-layer design. En metod för att kunna analysera störningsmiljön vid radioplattformar har tagits fram. Dessutom har en översikt av kanalmodeller för stadsmiljö genomförts. En demonstrator har byggts i form av en mjukvaruradio med kommersiell hård- och mjukvara. Projektet har även medverkat i ett gemensamt demonstrationsprojekt för flera FOI-projekt, där projektet bidragit med att visa kommunikation med MIMO-teknik i stadsmiljö. Rapporten sammanfattar verksamheten som bedrivits under de tre år som projektet pågått och ger även förslag på fortsatt verksamhet.