Tjänstekvalitet i ad hoc-nät. Slutrapport

Författare:

 • Anders Hansson
 • Jan Nilson
 • Jimmi Grönkvist
 • Ulf Sterner
 • Mattias Sköld

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2644--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ad hoc-nät
 • tjänstekvalitet
 • tillträdeshantering
 • broadcast
 • accessprotokoll
 • MIMO
 • säkerhet

Sammanfattning

Mobila ad hoc-nät ger en möjlighet att upprätthålla kommunikation under olika typer av taktiska förhållanden, med hög mobilitet, i olika typer av terräng och med varierande tillgång till fast infrastruktur. För att på ett effektivt sätt kunna hantera tjänstekvalitet i ad hoc-nät behövs designkriterier för protokollen och för hur kommunikationslagren ska interagera. I rapporten ges en sammanfattning av de problemområden som har studerats inom projektet "Tjänstekvalitet i ad hoc-nät": routing, konfliktfri access, tillträdeshantering, MIMO och säkerhet i ad hoc-nät.