Test av Climatools scenarioverktyg, utveckling av socioekonomiska inom turismnäringen på Österlen

Författare:

 • Karin Mossberg Sonnek
 • Lisa Hörnsten Friberg

Publiceringsdatum: 2009-08-24

Rapportnummer: FOI-R--2798--SE

Sidor: 59

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • klimatanpassning
 • klimatförändring
 • turism
 • friluftsliv
 • Österlen
 • fokusgrupper
 • socioekonomiska scenarier
 • klimatscenarier
 • framtidsbilder
 • scenarioutveckling

Sammanfattning

Turism har kommit att spela en allt viktigare roll i Sverige. På många platser har turismen utvecklats till en viktig näringsgren som ger både sysselsättning och skatteintäkter. För turismföretagarna i Sverige kan klimatförändringarna få både positiva och negativa följder. I den här rapporten beskriver vi hur vi har utvecklat socioekonomiska scenarier för 2030 inom turismnäringen på Österlen. Vi beskriver i detalj hur vi har utvecklat scenarierna utifrån den metod som tidigare föreslagits av Carlsen och Dreborg inom forskningsprogrammet Climatools. De socioekonomiska scenarierna, tillsammans med ett klimatscenario, presenterades för turismföretagare i Simrishamn kommun i syfte att diskutera strategisk planering med avseende på klimatförändringarna. Huvudsyftet med studien har varit att öka förståelsen för hur ett scenarioverktyg bör vara utformat för att kommuner och andra intressenter själva skall kunna utveckla och använda scenarier. Baserat på våra erfarenheter redovisar vi de kompletteringar vi tycker bör finnas i en slutlig manual för verktyget.