Analytiska verktyg – en översikt av metoder och modeller för underrättelseanalys

Författare:

 • Tove Gustavi
 • Fredrik Johansson
 • Ronnie Johansson
 • Magnus Jändel
 • Lisa Kaati
 • Christian Mårtenson
 • Daniel Oskarsson

Publiceringsdatum: 2011-12-20

Rapportnummer: FOI-R--3310--SE

Sidor: 73

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • analytiska metoder
 • underrättelseanalys
 • hypotesgenerering
 • hypotestestning
 • riskanalys

Sammanfattning

Det huvudsakliga syftet med denna rapport är att samla den kunskap om analytiska verktyg i form av metoder och modeller för underrättelseanalys som finns på FOI och att göra den tillgänglig i en lättförståelig och översiktlig form. Även om rapporten inte är heltäckande är förhoppningen att den dels ska ge läsaren en uppfattning om vilken sorts analytiska verktyg som finns, dels ska kunna användas i det praktiska underrättelsearbetet som ett stöd för att avgöra hur och när man ska använda de verktyg som presenteras i rapporten.