Fast/Rörligt Anläggningsskydd 1999

Författare:

 • Ågårdh Lennart
 • Hansson Håkan
 • Magnusson Johan
 • Unosson Mattias

Publiceringsdatum: 2000-03-16

Rapportnummer: FOA-R--99-01351-311

Sidor: 56

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Luftstötvåg
 • ballistiska experiment
 • fallviktsförsök
 • numderiska modeller
 • datorsimuleringar
 • blast waves
 • ballistic tests
 • drop weight tests
 • numerical models
 • computer simulations

Sammanfattning

Rapporten behandlar verksamheter bedrivna och avrapporterade vid konferenser och i artiklar i försvarsmaktsprojektet "Fast/Rörligt Anläggningsskydd" under 1999. I kap. 1 definieras projektets delområden samt rekommendationer för den fortsatta utvecklingen. I kap. 2 diskuteras resultaten från delprojektet "Markstötvågsutbredning". och som nu avslutats med en slutrapport av Peter Balazs. Forskningen baserades på stötvågsmätningar från detonerande bomber under mark och syftade till att verifiera analytiska modeller enligt Drake-Little. I kap. 3 berörs en pågående experimentell försöksserie omfattande statisk och snabb transient belastning av armerade balkar av normal och högpresterande betong med och utan stålfibrer. I kap. 4 behandlas numerisk simulering av belastningen från luftstötvågor utgående från explosivämnet. Resultaten jämförs med explosionsförsök mot tegelväggar gjorda tidigare i provbänk. I kap. 5 behandlas en pågående fördjupning av kompetensen att hantera och manipulera materialmodeller för betong och spröda material. I delprojektet ingår utvärdering och implementering av materialmodeller för betong i LS-DYNA och i AUTODYN. Ingår i delprojektet "Materialmodellering". I kap. 6 behandlas egna ballistiska försök i hastighetsområdet 1400-1600 m/s. Ingår i delprojekt "Experiment". I kap. 7 beskrivs kvasi-statiska och transienta belastningar av betongbalkar i full skala. Serien omfattade 8 balkar och belastningen utgjordes av en ca 700 kg fallvikt, som träffade balkmitt med en hastighet om ca 7 m/s. Ingår i delprojektet "Experiment". I kap. 8 redovisas resultat av numerisk simulering av penetration och perforation baserat på RHTmodellen och egna ballistiska försök i hastighetsområdet 1400-1600 m/s. Dessutom redovisas motsvarande numerisk simulering av betongbalkarna belastade kvasi-statiskt och med fallvikt. Ingår i delprojektet "Strukturmodellering". I kap. 9 redovisas metoder för provning av mekaniska egenskaper hos material, nödvändiga för numerisk simulering. Ingår i delprojekten "Materialmodellering" och "Experiment".