Aspects of the Kosovo Operation March-June 1999

Författare:

 • Ljung Bo
 • Malminen Johannes
 • Backström Björn G
 • Ternblad Sten
 • Eriksson E Anders
 • Wiss Åke
 • Ödlund Ann
 • Leijonhielm Jan
 • Unge Wilhelm
 • Oldberg Ingmar
 • Vendil Carolina
 • Påhlman Åke
 • Granholm Niklas
 • Foghelin Jan

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0070--SE

Sidor: 96

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Kosovo
 • Operation Allied Force
 • NATO
 • informationsoperationer
 • humanitetsaspekter
 • rysk säkerhetspolitik
 • internationella insatser
 • information operations
 • humanity aspects
 • Russian security policy
 • international operations
 • 13

Sammanfattning

FOI Försvarsanalys har för försvarsberedningens räkning gjort en analys av Kosovo-operationen. Bland annat diskuteras NATO:s säkerhetspolitiska överväganden, flygoperationens genomförande, IT-relaterade insatser samt påverkan på ryskt tänkande. Härutöver tas upp implikationer för framtida svenska fredsfrämjande insatser samt NATO:s lärdomar inför framtida operationer. Rapporten är en engelsk version av FOA-R--00-01488-170--SE "Aspekter på Kosovo-operationen mars-juni 1999.