A comparison of potential and viscous flow models for pressure signature computations

Författare:

 • Helte Andreas
 • Lillberg Eric

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0140--SE

Sidor: 10

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Trycksignaturer
 • potentialströmning
 • Navier-Stokes
 • fri vätskeyta
 • ytvågor
 • pressure signatures
 • potential flow
 • Navier-Stokes
 • free surface
 • surface waves
 • 220

Sammanfattning

En jämförande studie av två metoder för beräkning av tryckfält och ytvågor från en sfär med konstant hastighet under en fri vattenyta har utförts. De båda metoderna baseras på potentialströmnings teori med ett lineariserat randvillkor på ytan samt Navier-Stokes ekvationer med Volume of Fluid metoden för att hantera vattenytan. Beräkningarna av ytvågorna visar god överensstämmelse mellan de båda metoderna nära sfären, medan våghöjden skiljer avsevärt mellan modellerna längre nedströms. För den viskösa Navier-Stokes lösningen är trycksignaturen på botten svår att urskilja i tryckfältet från det turbulenta strömningsfältet.