Syntetiska omgivningar och sensorsimulering - verksamhetsrapporter 2001

Författare:

 • Ahlberg Simon
 • Elmqvist Magnus
 • Hermansson Patrik
 • Jacobsson Johan
 • Persson Åsa
 • Söderman Ulf

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0292--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • terrängmodell
 • simulering
 • modellering
 • automatisk
 • signalbehandling
 • sensorsimulering
 • visualisering
 • ledningssystem
 • terrain model
 • simulation
 • modelling
 • automatic
 • signal processing
 • sensor simulation
 • visualisation
 • C4ISR systems

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar det inledande årets verksamhet för både projekt Syntetiska omgivningar och projekt Sensorsimulering. Målet är att presentera metoder för automatisk framtagning av simuleringsmodeller baserade på sensordata, i detta fallet en laserradar. Vidare diskuteras behovet av högupplöst terräng- och omgivningsdata i planerings-, lednings- och analyssystem. Behovet av sensorkorrekt simulering behandlas i samband med virtuella prototyper, taktikträning och SBA.