Förstudie NBC-ledningssystem

Författare:

 • Häggström Britta
 • Rejnus Lars
 • Fällman Åsa
 • Henningsson Kenth
 • Hessel Fredrik
 • Johansson Per-Erik
 • Liljedahl Birgitta
 • Lindmark Gert
 • Olsson Nils
 • Pihl Kerstin
 • Sandström Björn
 • Westergren Hans

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0483--SE

Sidor: 207

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • NBC-ledningssystem
 • NBC-ledningsstöd
 • NBC-demonstrator
 • nätverksbaserat
 • processer
 • modellering

Sammanfattning

Syftet med förstudien har varit att formulera målet för funktionen NBC-skydd inom Försvarsmakten, för att förutsättningslöst kunna diskutera vilket innehåll som en fullt utbyggd NBC-komponent i Försvarsmaktens ledningssystem måste ha och att lämna ett förslag till vad som kan vara möjligt att demonstrera 2005/06. Förstudien visar att funktionen NBC-skydd innehåller ett stort antal processer som måste fungera i samverkan med såväl andra funktioner inom Försvarsmakten som med civila myndigheter, nationella och internationella, med NBC-ansvar för att målen att minimera skador och behålla maximal handlingsfrihet ska kunna uppnås. Förstudien visar att det är nödvändigt att fördjupa analysen av processerna under nästa etapp för att kunna identifiera vilka delar som kan förändras och nyskapas för att förbättra förmågan att leda uppdrag i NBC-miljö och att ge stöd i NBC-frågor. Samtliga FoU och FoT uppdrag som kan bidraga till eller har behov av NBC-komponenten i Försvarsmaktens ledningssystem knyts som intressenter till projektet under det fortsatta utvecklingsarbetet. Delprojekt för att kravställa utvecklingen av ett NBC-ledningsssystem initieras under nästa etapp. Delprojekt inom områdena indikering/identifiering, modellering/simulering, informationshantering, samverkan och användarmedverkan initieras för att tekniska lösningar och tjänstebehov ska kunna identifieras. Ett delprojekt med uppgift att säkerställa demonstration av NBC-ledningssystemet 2005/06 startas också under nästa etapp.