Modifiering och mätningar/studie av termogeneratorutrustning för enskild soldat

Författare:

 • Gunnarsson Gunnar

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0610--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • strömförsörjning
 • alternativa strömkällor
 • termogenerator
 • TEG
 • vismuttellurid
 • blytellurid
 • alternative power sources
 • thermoelectric generator
 • bismuth telluride
 • lead telluride

Sammanfattning

För att framtidens soldat ska kunna fungera på önskat sätt som en del i nätverket, under ett till tre dygn, kommer det att krävas stora mängder elektrisk energi. För att batteribördan ej ska bli övermäktig krävs lägre strömförbrukning, bättre batterier och alternativa strömförsörjningsmetoder. Med en enkel, lätthanterlig, bärbar strömkälla för batteriladdning, eller för direktdrift, som drivs med "logistiska bränslen", sprit, bensin, dieselolja - eller ved, skulle uthålligheten för soldaten kunna utökas. 1997 började man på FOA att studera möjligheten att ladda jägarsoldaternas batterier med hjälp av ett "Termogeneratorsystem för Spritkök", en kastrull som ger elektrisk ström vid snösmältning eller uppvärmning av vatten. Fyra fungerande prototyper har byggts. Bästa resultat, 15,6W/ vid 12 eller 24V arbetsspänning. FOA/FOI har samarbetat med F:a Hi-Z, CA, USA, samt Legelab och Automotive Technology AB, Uddevalla. En studie över konkurrerande/kompletterande alternativa strömförsörjningstekniker har också utförts.