Industristrategier för en osäker framtid - scenarioplanering för försvarsindustri i Sverige

Författare:

 • Axelson Mattias
 • Carlsen Henrik
 • Eriksson E Anders
 • Lindgren Fredrik
 • Lundmark Martin

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0744--SE

Sidor: 91

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Sverige
 • försvarsindustri
 • scenarioplanering
 • scenarier
 • strategi
 • nätverksbaserat försvar (NBF)
 • nätverksbaserade försvarslösningar
 • industripolitik/näringspolitik
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Rapporten presenterar ett FOI-projekt som utvecklat scenarier och med hjälp av dessa genererat strategielement till stöd för vägval för försvarsindustri i Sverige. Tidsperspektivet var år 2020, och scenarioplanering användes som metod för att behandla strategiska frågor i ett så långt perspektiv. Fokusfrågan för projektet var Ska försvarsindustrin i Sverige fokusera på internationell expansion inom nätverksbaserade försvarslösningar? Fyra scenarier skapades för år 2020, styrt av två huvuddimensioner: genomslag för nätverksbaserat försvar (NBF) och marknadsstruktur. Baserat på dessa scenarier, presenteras robusta strategier mot år 2020 för att förbättra förutsättningarna för försvarsindustrin i Sverige. Olika strategielement presenteras och utvärderas för att skapa handlingsfrihet inför framtiden. De strategiförslag som presenteras i denna rapport innefattar bl.a. ökad integration med civila företag, utveckling av nya affärsmodeller, fördjupning av internationella samarbeten inom valda nischer samt portföljtänkande när det gäller framtidssatsningar. Rapporten presenterar ett FOI-projekt som utvecklat scenarier och med hjälp av dessa genererat strategielement till stöd för vägval för försvarsindustri i Sverige. Tidsperspektivet var år 2020, och scenarioplanering användes som metod för att behandla strategiska frågor i ett så långt perspektiv. Fokusfrågan för projektet var Ska försvarsindustrin i Sverige fokusera på internationell expansion inom nätverksbaserade försvarslösningar? Fyra scenarier skapades för år 2020, styrt av två huvuddimensioner: genomslag för nätverksbaserat försvar (NBF) och marknadsstruktur. Baserat på dessa scenarier, presenteras robusta strategier mot år 2020 för att förbättra förutsättningarna för försvarsindustrin i Sverige. Olika strategielement presenteras och värderas för att skapa handlingsfrihet inför framtiden. De strategiförslag som presenteras i denna rapport innefattar bl.a. ökad integration med civila företag, utveckling av nya affärsmodeller, fördjupning av internationella samarbeten inom valda nischer samt portföljtänkande när det gäller framtidssatsningar.