Höghastighetsförbränning: Utveckling av experimentella tekniker och experimentanläggning för förbränningsstudier , del III

Författare:

 • Carlsson Torgny

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0889--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Förbränning
 • strömningsmekanik
 • experimentella metoder
 • laserinducerad fluorescens
 • skugg- och slirteknik
 • interferometri
 • combustion
 • fluid mechanics
 • experimental methods
 • laser induced fluorescence
 • shadow and schlieren technique
 • interferometry

Sammanfattning

Detta projekts syfte är att utveckla experimentella metoder för undersökning av olika framdrivningstekniker, t.ex. PDE - pulsdetonationsmotorn, samt ge underlag för jämförelse med strömningsmekaniska beräknings- och simuleringsmetoder. De mätmetoder som studeras är LIF - Laserinducerad fluorescens, slir-, skugg- och interferometrisk teknik (framförallt holografi), det senare i samarbete med LTU-Luleå tekniska universitet. Denna rapport behandlar huvudsakligen olika metoder för kvantitativ utvärdering av interferometri, slir- och skuggmätningar. Utgående från dessa metoder har beräkningsalgoritmer implementerats i Matlab och tillämpats på experiment med propan/luft-diffusionsflamma och utbredning av en jetstråle som uppkommer pga. förbränning av luft/vätgas-blandning i en kavitet med ett litet utblåsningshål. Beskrivningar ges av experimenten, utvärderingarna av dessa samt jämförelserna med CFD-modelleringar.