KBM förstudie "NBC-händelser som kan komma att hota det civila samhället" : förslag till forskningsprojekt

Författare:

 • Melin Lena
 • Bergman Ronny
 • Liljedahl Birgitta
 • Macellaro Anna
 • Rejnus Lars
 • von Schoenberg Pontus
 • Wirstam Jens

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0930--SE

Sidor: 80

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • NBC-händelser
 • forskningsförslag
 • projekt
 • NBC incidents
 • research proposals
 • projects