Vortex system studies on small wind turbines

Författare:

 • Montgomerie Björn
 • Dahlberg Jan-Åke

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0936--SE

Sidor: 27

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • vindturbin
 • aerodynamik
 • induktion
 • prestanda
 • spetsvirvel
 • spetsvirvlar
 • Reynolds tal
 • wind turbine
 • aerodynamics
 • induction
 • performance
 • tip vortex
 • tip vortices
 • Reynolds number
 • Flygteknik FFA
 • Aeronautics Division FFA